Koulutamme ja ohjaamme vapaaehtoisia aikuisia toimimaan lasten ja nuorten tukihenkilöinä.

Innostamme ja autamme muita yhteisöjä toimimaan OmaKamu-mallin mukaisesti.

Seuraava koulutuksemme alkaa Helsingissä 4.5.2017.

 Lue lisää ja ryhdy Kamuksi!