OmaKamu laajentaa toimintaansa pääkaupunkiseudulla ja Lahteen

Lapsiperheiden pitkäaikaiseen tukemiseen sitoutunut OmaKamu ry lisää lasten ja nuorten hyvinvointia vapaaehtoisvoimin pääkaupunkiseudulla, Hämeenlinnassa ja käynnistää toiminnan Lahdessa kevään aikana.

OmaKamu ry on saanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) rahoituksen kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Rahoitus turvaa yhdistyksen toiminnan ja on merkittävä osoitus toiminnan yhteiskunnallisesta merkityksellisyydestä. Rahoituksen avulla yhdistys pystyy laajentamaan toimintaansa pääkaupunkiseudulla, missä kysyntä OmaKamu-toiminnalle on suurinta. Tuore yhteistyösopimus Espoon kaupungin kanssa tukee mahdollisuutta uuden työntekijän palkkaamiseen lasten tukitoimintaan sekä vapaaehtoisten kouluttamiseen Espoossa. Lisäksi OmaKamu-toimintaa käynnistetään Lahdessa kevään aikana Harjulan Setlementti ry:n saaman rahoituksen turvin. Lahden kaupunki on mukana hankkeessa kumppanuussopimuksella.

OmaKamu-toiminnan tärkein tavoite on tarjota lapsille turvallisia aikuiskaverisuhteita, joilla lisätään lasten ja nuorten hyvinvointia tavallisessa arjessa. Tällä hetkellä perheiden tekemiä hakemuksia on yli 40, ja lisää tulee jatkuvasti.

Pääkaupunkiseudulla OmaKamu ry organisoi ja toteuttaa OmaKamu-toimintaa itse, muualla Suomessa yhdistys verkostoituu yhteistyöjärjestöjen kanssa ja jakaa valmista toimintamalliaan yhteistyöjärjestön käyttöön. Hämeenlinnassa OmaKamu-toimintaa organisoi Hämeen Setlementti. Siellä Kamu-suhteita on solmittu yli 20 ja toiminta on niin STEA:n kuin Hämeenlinnan kaupungin avustuksilla pysyvää toimintaa.

Video yhdistyksen toiminnasta:

Lisätietoja antavat:

Pekka Puukko, OmaKamu ry:n toiminnanjohtaja, p. 050 543 8383

Erkki Böös, OmaKamu ry:n hallituksen puheenjohtaja, p. 050 075 0333

OmaKamu lyhyesti

OmaKamu ry on vuonna 2013 perustettu, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Yhdistys organisoi toimintaa, jossa vapaaehtoiset aikuiset koulutetaan pitkäaikaisiksi kavereiksi lapsille. Toiminnalla tuetaan lasten hyvinvointia, ennaltaehkäistään lasten aikuistumisessa ilmeneviä vaikeuksia ja tuetaan perheitä, joilla eri elämäntilanteissa ei ole mahdollisuutta antaa tarpeeksi aikaa lapsilleen. OmaKamu-toimintaa on pääkaupunkiseudulla ja Hämeenlinnassa sekä 2019 keväästä myös Lahdessa. Kamusuhteita on yli 80. Yhdistyksen toimintaa rahoittaa mm. STEA vuodesta 2016 lähtien.

Lue ja tilaa OmaKamu-uutiskirje: bit.ly/uutiskirjearkisto

Etsimme toiminnanohjaajia pääkaupunkiseudulle

Sykkiikö sydämesi lasten ja nuorten hyvinvoinnille? Haemme innostavaan joukkoomme kolmea uutta toiminnanohjaajaa, joiden työtehtävät sijoittuvat pääkaupunkiseudulle hieman eri painotuksin.

Toiminnanohjaaja pääkaupunkiseudulle

Haemme pääkaupunkiseudulle innostavaan joukkoomme lastensuojelualaan perehtynyttä henkilöä OmaKamu-toiminnan ohjaajaksi ja kouluttajaksi sekä toteuttamaan yhdistyksen strategian mukaista toimintaa läheisessä yhteistyössä lähiseudun kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa. Toiminnanohjaaja osallistuu myös yhdistyksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän hoitamiseen. Toimenkuva sisältää ajoittain ilta- ja viikonlopputyötä.

Odotamme:

 • tehtävään soveltuvaa koulutusta sekä työkokemusta

 • oma-aloitteista ja aktiivista työotetta

 • hyvää organisointikykyä

 • kokemusta kouluttamisesta

 • hyvää yhteistyö- ja neuvottelutaitoa

 • hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa

 • perehtyneisyyttä lastensuojeluun ja sykkivää sydäntä ja tunteen paloa olla mukana kehittämässä monipuolista viestintäämme yhdessä osaavan viestintätiimimme kanssa.

Järjestökentän tuntemuksen ja työkokemuksen katsomme eduksi.

Tarjoamme:

 • kokopäiväisen työsuhteen, jonka kesto on yli 12 kk. Yhdistyksen rahoituksen varmistuessa työ voidaan muuttaa vakinaiseksi.

 • mahdollisuuden olla kehittämässä laajenevaa OmaKamu-toimintaa, joka lisää lasten ja nuorten hyvinvointia

 • moniammatillisen tuen työssä onnistumiseen ja ammatilliseen kehittymiseen

 • mukavan ja innostavan työyhteisön.

Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksia.

Toiminnanohjaaja Espooseen

Haemme innostavaan joukkoomme lastensuojelualaan perehtynyttä henkilöä Espoon OmaKamu-toiminnan ohjaajaksi ja kouluttajaksi sekä toteuttamaan yhdistyksen strategian mukaista toimintaa läheisessä yhteistyössä Espoon kaupungin ja muiden alueen sidosryhmien kanssa. Toiminnanohjaaja osallistuu myös yhdistyksen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Toimenkuva sisältää ajoittain ilta- ja viikonlopputyötä.

Odotamme:

 • tehtävään soveltuvaa koulutusta sekä työkokemusta

 • oma-aloitteista ja aktiivista työotetta

 • hyvää organisointikykyä

 • kokemusta kouluttamisesta

 • hyvää yhteistyö- ja neuvottelutaitoa

 • hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa

 • perehtyneisyyttä lastensuojeluun sekä sykkivää sydäntä ja tunteen paloa olla mukana kehittämässä OmaKamu-toimintaa.

Järjestökentän tuntemuksen ja työkokemuksen katsomme eduksi.

Tarjoamme:

 • kokopäiväisen työsuhteen, jonka kesto on yli 12 kk. Yhdistyksen rahoituksen varmistuessa työ voidaan muuttaa vakinaiseksi.

 • mahdollisuuden olla kehittämässä laajenevaa OmaKamu-toimintaa, joka lisää lasten ja nuorten hyvinvointiin Suomessa

 • moniammatillisen tuen työssä onnistumiseen ja ammatilliseen kehittymiseen

 • mukavan ja innostavan työyhteisön

Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksia.

Toiminnanohjaaja pääkaupunkiseudulle

Haemme pääkaupunkiseudulle innostavaan joukkoomme lastensuojelualaan perehtynyttä henkilöä OmaKamu-toiminnan ohjaajaksi, kouluttajaksi ja kehittäjäksi. Toiminnanohjaaja toteuttaa yhdistyksen strategian mukaista toimintaa läheisessä yhteistyössä lähiseudun kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa. Hän osallistuu myös yhdistyksen varainhankintaan ja toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseen.

Toimenkuva sisältää ajoittain ilta- ja viikonlopputyötä.

Odotamme:

 • tehtävään soveltuvaa koulutusta sekä työkokemusta

 • oma-aloitteista ja aktiivista työotetta

 • hyvää organisointikykyä

 • kokemusta kouluttamisesta

 • hyvää yhteistyö- ja neuvottelutaitoa

 • hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa

 • perehtyneisyyttä lastensuojeluun sekä sykkivää sydäntä ja tunteen paloa olla mukana kehittämässä yhdistyksemme varainhankintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arvioimista.

Järjestökentän tuntemuksen ja työkokemuksen katsomme eduksi.

Tarjoamme:

 • kokopäiväisen työsuhteen, jonka kesto on yli 12 kk. Yhdistyksen rahoituksen varmistuessa työ voidaan muuttaa vakinaiseksi.

 • mahdollisuuden olla kehittämässä laajenevaa OmaKamu-toimintaa, joka lisää lasten ja nuorten hyvinvointia

 • moniammatillisen tuen työssä onnistumiseen ja ammatilliseen kehittymiseen

 • mukavan ja innostavan työyhteisön.

Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksia.


OmaKamu ry on vuonna 2013 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toteuttaa ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä vapaaehtoistoiminnan keinoin.

Rekrytoimme ja koulutamme vapaaehtoisia aikuisia toimimaan lasten Kamuina (tukihenkilöinä) pääkaupunkiseudulla. Rakennamme yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa koko maan kattavaa yhteistoimintaverkostoa toimimaan OmaKamu-toimintamallin mukaisesti. Tällä hetkellä OmaKamu-toimintaa on pk-seudun lisäksi Hämeenlinnassa Hämeen Setlementin toteuttamana. Vuonna 2019 toiminta laajenee Lahteen.

Kaikkien tehtävien hakemukset ja CV:t palkkatoiveineen lähetetään 17.1.2019 mennessä osoitteeseen pekka.puukko@omakamu.fi.

Lisätietoa tehtävistä 2.–4.1. ja 14.–15.1. klo 15–18 antaa toiminnanjohtaja Pekka Puukko, p. 050 543 8383.

Lämmin kiitos vuodesta 2018

Keskeinen tehtävämme, lasten tukeminen aikuisen Kamujen toimesta, on edennyt hienosti. Iloisten lasten, kiitollisten perheiden ja tyytyväisten Kamujen määrä on kasvanut tasaiseen tahtiin. Arkinen toiminta näkyy läheisille lasten ja Kamujen tapaamisina. Yhteisesti se näkyy monissa perustoimintaamme kuuluvissa lasten tapahtumissa ja Kamuille suunnatuissa koulutuksissa. Kamujen sitoutuminen ja lasten riemu palkitsevat tekijänsä ja kannustavat lisäämään toimintaa.

OmaKamu-toiminnassa vuosi 2018 on ollut hyvä. Yhdistys perustettiin 2013 ja sen ammattimainen kehittäminen käynnistyi keväällä 2016. Rajallinen aika ja resurssit huomioiden voimme kaikki olla tyytyväisiä tuloksiimme. Samoin kaikki Hämeen Setlementissä OmaKamu-toimintaa tekevät ovat onnistuneet hienosti. Pk-seudun ja Hämeenlinnan toiminta on kehittynyt hyvällä yhteistyöllä.

Tarve varhaiselle lasten tuelle on Suomessa valtavan suuri. Tämän ovat tiedostaneet onneksi kasvavasti myös alueen kaupungit ja muut tukipäätösten tekijät. Saimme viikko sitten STEA:lta uuden rahoituspäätöksen. Se on kiitoksen arvoinen ja mahdollistaa toiminnan kasvun ensi vuonna.

Tämän vuoden aikana olemme saaneet paljon konkreettista aikaiseksi Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa. Hämeenlinnan kaupunki on ollut osaltaan tukemassa toimintaa vuodesta 2016. Ensi vuonna Harjulan Setlementti käynnistää OmaKamu-toiminnan Lahdessa. Sielläkin kaupunki on hienosti mukana hankkeessa.

Tarvitsemme edelleen paljon uusia Kamuja. Kannustuksena mukaan tuleville ovat meidän nykyisten Kamujen kertomukset siitä, kuinka paljon lasten kanssa toimiminen meille itsellemme antaa. Hyvästä asiasta on helppo kertoa ja sitä voimme tehdä kaikki. Samalla kehitämme tietenkin myös monipuolista viestintäämme.

Näkymät vuodelle 2019 ovat valoisat. Mukavaa tekemistä ja haasteita riittää. Vuoden päästä uusia lapsia ja Kamuja on mukana taas paljon enemmän.

Omasta ja koko hallituksen puolesta kiitän kaikkia perheitä, vapaaehtoisia, työntekijöitä, hallinnon jäseniä, yhteistyökumppaneitamme ja tukijoitamme. Samalla toivotan rauhallista joulun aikaa läheistenne kanssa ja hyvää uutta vuotta!

Erkki Böös
hallituksen pj


Marraskuisella luontoretkellä Nuuksiossa

PikkuKamujen ja Kamujen vuoden viimeinen yhteinen retki pidettiin Nuuksiossa 24.-25.11. upeassa aurinkoisessa syksyisessä säässä. Retkelle oli ilmoittautunut noin 30 henkilön iloinen porukka, joka kokoontui aamutuimaan Lärkansin partiokämpän pihalle mieli täynnä jännitystä ja odotusta, sillä tarkempaa tietoa päivän ohjelmasta ei ollut kenelläkään. Avauspuheenvuoroa pitäneen retkiohjaaja Juha Laitilan mukaan ei myöskään hänellä itsellään. Onneksi tämä lausahdus osoittautui päivän mittaan huumoriksi ja täysin vääräksi väitteeksi. 😄

Aluksi porukkamme suuntasi läheisen lammen rantaan kisailemaan hauskojen leikkien parissa, joissa kaikissa oli yhteisenä nimittäjänä kävyt. Käpyjen avulla saatiin monta erilaista joukkuekisaa aikaiseksi ja mikä tärkeintä, paljon iloa ja naurua. Iloisten leikkien jälkeen syötiinkin eväitä. Kyllä nuotiossa paistetut makkarat olivatkin hyviä! Ja pannukahvi maistui kahvin ystäville.

Leikkien ja nuotion ääressä nautittujen retkieväiden jälkeen suunnistimme takaisin Lärkansin partiokämpälle. Siellä meitä odotti uutta ohjelmaa. Kamuparit pääsivät osoittamaan luovuuttaan ja tekemään yksilölliset joulukortit retkiohjaaja Jenni Rönkön opastamana. Sitten seurasikin jo seuraava mieluinen tehtävänumero. Jokainen pääsi tekemään pitsaa itse valitsemillaan täytteillä.

Illan pimetessä oli edessä retken epäilemättä jännittävin osuus. Lähdimme taskulamppujen kanssa kiertämään heijastimilla merkittyä metsäreittiä. Palattuamme takaisin meitä odotti kamiinalla varustettu puolijoukkueteltta, jossa nautimme ohjaaja Juhan lukeman iltakertomuksen jälkeen aikaisemmin itse suunnittelemiamme pitsoja. Kylläpä maistuivatkin herkullisilta raikkaassa ulkoilmassa vietetyn ajan päälle! Tämän mainion ohjelmaosuuden kruunasi lopuksi kaikille retkelle osallistuneille jaetut “käpymitalit” ja kunniakirjat. Tämän jälkeen suurin osa porukasta suuntasi takaisin kotia kohti. Muutama innokas PikkuKamu ja Kamu jäi vielä yön yli fiilistelemään retkitunnelmaa.

Pienten haastatteluiden, kommenttien ja havaintojen perusteella retkemme oli erittäin onnistunut ja siitä jää varmasti monta positiivista muistijälkeä niin PikkuKamujen kuin Kamujenkin mieliin.

Suuret kiitokset retkiohjelman suunnitelleille ja ohjanneille Jenni Rönkölle ja Juha Laitilalle sekä käytännön toteutuksessa auttaneelle nuoriso-ohjaaja opiskelija Annalle! Unohtaa ei sovi myöskään mainioita kuvia retkestä ikuistanutta Juha Laitalaista!


Yhteisellä retkellä Korkeasaaressa

Yli 60 PikkuKamun ja Kamun reipas joukko kokoontui upeassa säässä lauantaiaamupäivänä 8.9. Kauppatorin rantaan, suuntana Korkeasaaren eläintarha. Osallistujia oli pääkaupunkiseudun ja Hämeenlinnan OmaKamu-porukasta. Hämeenlinnasta oli saapunut bussilastillinen iloista väkeä.

Laivamatkan jälkeen perillä oli vastassa kaksi eläintenhoitajaa, jotka kierrättivät meitä hoitamiensa eläinten luokse. Saimmepa nähdä myös hyönteisten hoitopaikan, joka herätti monenlaisia tunteita. Yksi PikkuKamu totesi hyönteisten olleen vähän ällöttäviä, mutta kiinnostavia. Tietoa hyönteisistä sekä muista eläimistä tuntui kertyvän. Kiitokset eläintenhoitajille, jotka valottivat mielenkiintoista työtään. Saattoipa jollekin herätä ajatus tulevaisuuden ammatistaan. 😊

Kiinnostavien opastusten jälkeen menimme maittavalle buffet-lounaalle Ravintola Pukkiin. Ruokailun jälkeen oli vielä aikaa tutustua omaehtoisesti Korkeasaaren eläimiin. Näiden kierrosten jälkeen kokoonnuimme paluumatkaa varten Korkeasaaren laivasatamaan. Osallistuneiden ilmeistä ja puheista päätellen reissu oli varsin onnistunut. Kiitokset kaikille retkeen osallistuneille sekä Korkeasaaren henkilökunnalle! Erityiskiitokset taloudellisella tuella retken mahdollistaneille Topnova Oy:lle ja Kaurialan koululle, jonka oppilaiden taksvärkkikeräyksen kohteena oli tänä vuonna Hämeenlinnan OmaKamu-toiminta!

Kaurialan koulun oppilailta täksvärkkilahjoitus

Hämeenlinnalaisen Kaurialan koulun oppilaskunta on lahjoittanut tämän vuoden taksvärkkirahat Hämeen Setlementin OmaKamu-toimintaan. Idea paikallisen toiminnan tukemiseen tuli koulun nuorilta itseltään.  Kokonaissummaksi kertyi upeat 4340 euroa, ja lähestulkoon kaikki oppilaat osallistuivat keräykseen. 

Varat käytetään hämeenlinnalaisten lasten ja nuorten tukemiseen. Ensimmäiseksi tehdään päiväretki Korkeasaaren eläintarhaan. Rahoilla tullaan saamaan aikaan myös paljon muuta mukavaa.

OmaKamu ry kiittää Kaurialan koulun oppilaita mahtavasta lahjoituksesta. Olemme todella iloisia siitä, että nuoret ovat olleet ahkerasti tukemassa toimintaamme.

Asiasta uutisoi Hämeen Sanomat.

Lasten turvallisuudesta ja vapaaehtoisten luotettavuudesta

Yle nosti julkisuuteen 25.6.2018 kaksi tapausta, joissa järjestön tukihenkilöinä olevat henkilöt ovat syyllistyneet lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Tiedotusvälineissä parhaillaan käsiteltävät hyväksikäyttötapaukset eivät liity mitenkään OmaKamu ry:n toiminnassa mukana oleviin perheisiin tai vapaaehtoisiin. Tällaisia tapauksia ei ole ollut toiminnassamme aiemminkaan.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on pahimpia tilanteita, joita vanhempi voi kuvitella lastaan kohtaavan. Se kuuluu myös tämän tyyppistä toimintaa järjestävien tahojen pahimpiin skenaarioihin. Turvallisuuteen liittyvät toimintatavat ovat erittäin tärkeitä järjestöille ja ehdottomasti myös OmaKamu ry:lle.

Meiltä kysellään melko usein vapaaehtoisten tukihenkilöiden luotettavuudesta. Lapselleen Kamua hakevat vanhemmat sekä toimintaan mukaan tulevat vapaaehtoiset tiedustelevat, miten varmistamme mukaan tulevien henkilöiden tarkoitusperät ja taustat. On ymmärrettävää, että lasten turvallisuuteen liittyvät asiat ovat keskeisesti mielessä tukihenkilötoimintaan tutustuttaessa.

Lyhyesti: OmaKamun lasten turvallisuutta varmistavat toimenpiteet

 • Ennakkohaastattelut vapaaehtoisille
 • Keskustelunomainen koulutus, jossa tutustutaan kurssilaisten arvoihin, motiiveihin ja elämänhistoriaan 
 • Rikosrekisteriotteiden tarkistaminen kaikilta vapaaehtoisilta
 • Turvallisuussuunnitelma toimintatavoista lasten fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden turvaamiseksi
 • Kamu-sopimukset, joissa määritellään Kamun (tukihenkilön), lapsen huoltajan ja yhdistyksemme vastuut sekä velvoitteet aktiivisen suhteen ylläpidossa
 • Kamu-suhteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan yhdistyksen puolesta säännöllisesti
 • Yhdistyksemme toiminta perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Turvallisen toiminnan elinehtona on avoin vuorovaikutus toimintamme piiriin kuuluvien vapaaehtoisten, perheiden ja toiminnastamme vastaavien työntekijöiden välillä.

Haastattelemme kaikki OmaKamu-koulutukseen tulijat henkilökohtaisesti. Viidentoista tunnin koulutus on luonteeltaan keskustelunomainen. Koulutustilaisuuksien ja haastattelujen aikana tutustumme osallistujien arvoihin, motiiveihin ja elämänhistoriaan. Koulutuksissa käymme läpi osallistujien kanssa myös yhdistyksemme turvallisuussuunnitelman, joka käsittää toimintatavat lapsen fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden turvaamiseksi. Turvallisuussuunnitelma on luettavissa kotisivuillamme. Turvallisuusasiat käydään läpi myös perheiden kanssa. Lisäksi tarkistamme jokaisen Kamuksi pyrkivän rikosrekisteriotteen.

Kaikki Kamu-suhteet käynnistyvät sopimuksella, jossa määritellään Kamun (tukihenkilön), lapsen huoltajan ja yhdistyksemme vastuut sekä velvoitteet aktiivisen suhteen ylläpidossa. Kamu-suhteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan yhdistyksen puolesta säännöllisesti. OmaKamu ry haluaa tuntea vastuunsa toiminnassa ja olla aktiivinen osapuoli tuettavien lasten, heidän perheidensä ja vapaaehtoisen tukihenkilön pitkäaikaisen tukisuhteen kehittäjänä. Teemme sitä mm. lisäkoulutuksilla, keskusteluin ja järjestämällä yhteisiä tapahtumia lapsille ja vapaaehtoisille.

Mitkään käytännöt ja prosessit eivät ole täydellisiä. Yhdistyksemme toiminta perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Turvallisen toiminnan elinehtona on avoin vuorovaikutus toimintamme piiriin kuuluvien vapaaehtoisten, perheiden ja toiminnastamme vastaavien työntekijöiden välillä. Jokaisen on otettava vastuunsa vakavasti.

Lisätietoja OmaKamu-toiminnasta:

Erkki Böös
OmaKamun hallituksen puheenjohtaja
050 0750 333
erkki.boos@omakamu.fi

Pekka Puukko
toiminnanjohtaja
050 543 8383
pekka.puukko@omakamu.fi

Merkityksellisyyttä ja odotusten täyttymistä – palautekyselyn tuloksia

OmaKamu ry selvitti vuodenvaihteessa 2017–2018 perheiden, Kamujen ja yhteistyötahojen ajatuksia ja kokemuksia toiminnasta. Kysely toteutettiin sähköisellä lomakkeella. Perheet ja Kamut vastasivat nimettömästi, yhteistyötahoilta pyydettiin organisaation nimi. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa toiminnan nykytilaa sekä saada palautetta kehittämistä ja raportointia varten.

Kamujen alue-, ikä-, ja 

Kyselyyn vastasi yhteensä 22 Kamua, joista naisia oli 14 (63 %) ja miehiä 8. 15 vastaajaa (68,2 %) toimi Kamuna pääkaupunkiseudulla, Hämeenlinnan alueelta vastasi 7 Kamua (31,8 %). Perheistä saatiin 18 vastausta, joista jopa 17 oli pääkaupunkiseudulta. Yhteensä 17 yhteistyötahoa vastasi kyselyyn.

Vastaukset olivat pääosin erittäin positiivista luettavaa. Sekä perheistä että Kamuista valtaosa koki toiminnan vastanneen täysin heidän odotuksiaan. Yhdistys tarjosi vastaajien mukaan riittävästi tukea vapaaehtoisille ja perheille. Vapaaehtoiset ja perheet arvioivat toiminnan tuottaneen positiivisia vaikutuksia. Yhteistyötahoille OmaKamu-toiminta näyttäytyi selkeänä. Tarvetta toiminnalle koettiin olevan nyt ja tulevaisuudessa. Kehitettävääkin löytyi mm. jatkokoulutuksiin, haastavissa tilanteissa toimimiseen ja yhteydenpitoon liittyen.

Kalastusretki Tammisaareen kesäkuussa 2018.

Kalastusretki Tammisaareen kesäkuussa 2018.

Kamujen ja perheiden vastauksista heijastui kuva OmaKamu-toiminnan ytimestä. Kamuparien tapaamiset vaihtelevat tunnista pidempiin, viikonloppupainotteisiin ajanviettotapoihin kuten retkiin tai yökyläilyihin. Tapaamiset ovat luonteeltaan pääasiassa toiminnallisia; liikuntaa (mm. uiminen, ulkoilu), tapahtumissa käyntiä (urheilu, kulttuuri, lastentapahtumat), leikkimistä, uusiin paikkoihin tutustumista, leivontaa ja eläimien kanssa toimimista. Tekemisen ohessa Kamut keskustelevat PikkuKamujen kanssa erilaisista asioista.

Kamut ja huoltajat sopivat tapaamisista pääasiassa soittamalla, tekstiviestein tai sähköpostitse. Osalla on käytössä vakiotapaamispäivä tai tapaamisista sovitaan aina kasvotusten edellisen tapaamisen yhteydessä. Tapaamisten sopiminen ja toteutuminen ovat sujuneet kaikkien vastanneiden perheiden ja Kamujen mukaan poikkeuksetta tai yksittäisiä sairastumisia lukuun ottamatta onnistuneesti.

Kamut arvioivat omin sanoin OmaKamu-toiminnan hyötyjä lapsille ja perheille. Otteita vastauksista: 

“Kanssakulkemista, tukea, esimerkkiä erilaisista elämän poluista”

“Lapsi ja perhe saavat yhden luotettavan aikuisen lisää tukiverkkoonsa. Mikäli perheen voimat ja aika ovat vähissä, Kamu jaksaa keskittyä lapseen ja puuhata hänen kanssaan. Samalla vanhemmat saavat omaa aikaa; hengähdystauon.”

“Jokaiselle lapselle ja lapsen perheelle hyöty on varmasti yksilöllinen. Omassa tapauksessani huomaan, että lapsi pääsee tavatessa irrottautumaan perheen arjesta ja saa aikuisen täydellisen huomion tapaamisen ajaksi. Lapsi saattaa tuntea myös itsensä vapaammaksi kertoa jostain, mitä ei ehkä kotonaan kertoisi. Omassa tapauksessani perheen vanhemmille tulee hetkeksi hieman vähemmän arjen kuormitusta kun tapaan PikkuKamuni.”

“Näen suurta hyötyä ennaltaehkäisyn kannalta, lapsella ei voi koskaan olla liian paljon hyviä ja turvallisia aikuissuhteita. Kamut voivat nähdä tärkeitä asioita, mitä vanhemmat eivät näe ja siksi kommunikointi vanhempien kanssa on myös tärkeää.”

Kamut arvioivat toiminnan heille itselleen tuomia positiivisia vaikutuksia. Avoimissa vastauksissa nousivat esiin mm. erilaiset merkityksellisyyden ja tärkeyden kokemukset, uusiin ihmisiin tutustuminen, omien aikuisten lasten itsenäistymisen myötä elämään tulleet uudet lapset sekä mielekäs tekeminen. 14 vastaajaa ilmoitti, että vaikeiksi, haastaviksi tai epämiellyttäviksi koettuja tilanteita ei ole ollut. Tällaisia tilanteita kokeneet toivat esille mm. perheen ongelmien pohtimisen ja niiden keskellä Kamuna toimimisen, omien tunteiden kohtaamisen sekä kommunikaation ja Kamu-suhteen yllättävän päättymisen.

Luontoretki Liesjärven kansallispuistoon syksyllä 2017.

Luontoretki Liesjärven kansallispuistoon syksyllä 2017.

Perheiden vastaukset tukivat Kamujen vastauksia tapaamisten sisällöistä, kestoista ja sopimistavoista. Monessa vastauksessa korostettiin yhdessä olemisen tärkeyttä riippumatta siitä mitä tehtiin. Myös huoltajat kuvailivat omin sanoin OmaKamu-toiminnan vaikutuksia lapselle ja muulle perheelle.

"Rikastuttanut ja tuonut tärkeän ihmissuhteen lapselle."

"Tunnen, että en ole niin yksinäinen, että jos on jotain, voin pyytää apua Kamulta hätätilanteessa."

"Kamu antaa laatuaikaa lapselle. Sitä ei lapsi saa koskaan liikaa."

Yhteistyötahoista n. 60 % ilmoitti tuntevansa OmaKamu-toiminnan hyvin ja 40 % kohtalaisesti. Kukaan vastaajista ei tuntenut toimintaa huonosti tai ei lainkaan. Kaikki vastaajat kokivat toiminnan tarpeellisena ja että tarve jatkuu tulevaisuudessa. Alla muutamia yhteistyötahojen avoimia vastauksia.

"Toiminnan kohde on hyvin rajattu ja tavoitteet ovat selkeät. Yhteistyön tekeminen on sujuvaa ja mukavaa."

"Luotettava, turvallinen aikuiskontakti. Merkityksellinen koko perheen näkökulmasta; vanhempi saa omaa aikaa ja lapsi jakamatonta huomiota."

"Toiminta on tarpeellista, mutta tiedottamista tai kertomista ruohonjuuritason toiminnasta olisi hyvä lisätä."

OmaKamu ry toteuttaa vuosittain jatkossa vuosittain vastaavanlaisen palautekyselyn toiminnassa mukana oleville perheille, Kamuille ja yhteistyötahoille. Näin saamme ajan kuluessa parempaa tietoa toiminnan vaikutuksista ja voimme seurata erilaisia kehityskulkuja.

Kamut kalastusretkellä Tammisaaressa

Iloinen, reilun kymmenen hengen OmaKamu-porukka suuntasi perjantaina 8.6. perinteiselle, kolmatta peräkkäistä vuotta järjestetylle kalastusretkelle Tammisaareen. Moni mukaan lähtenyt lapsi oli jo pitkin kevättä kysellyt tihenevään tahtiin, milloin lähdetään kalastamaan. Nyt odotettu ja iloinen hetki oli koittanut.

Perillä meidät otti totutun sydämellisesti vastaan isäntä Jouni Vasankari ja hänen puolisonsa Aila. Perjantai-ilta alkoi nukkumapaikan valinnalla. Nukkumaan pääsi laavuun, asuntovaunuun ja sisälle taloon, kukin mieltymystensä mukaan. Sitten pelailtiin pelejä ja tutustuttiin toisiimme, mukana kun oli myös pari ensikertalaista.

Iltapalan ja -pesujen jälkeen pääsimme yöpuulle ja näkemään unia runsaista kalasaaliista. Aamutoimet sujuivat ripeästi ja kaikki olivat hyvissä ajoin lähdössä venesatamaan. Satamassa meitä odotti mainiot kalastusoppaat ja venekuskit Martin, Veikko ja Eemeli. He ja Jouni osasivat etsiä paikat, joista kala nappaa.

Muutaman tunnin kalastuksen – ja luonnollisesti eväiden syönnin jälkeen – palasimme takaisin satamaan runsaan kalasaaliin kera Täytyy tunnustaa, että Veikon venekunta oli tällä kertaa numero yksi, kun puhutaan kalojen narraamisesta.

Satamasta tultuamme pääsimme viereiselle maatilalle katsomaan lampaita, kanoja ja hevosia sillä aikaa kun lounasta valmistettiin. Lounaan jälkeen oli edessä Jounin moottoripyöräkyyditykset. Näin vauhtia saatiin niin maalla kuin merelläkin. Joillekin retkeilijöille nämä kokemukset olivat elämänsä ensimmäisiä. Illalla vielä söimme savustettuina aamupäivällä merestä nostettuja saaliita. Lopuksi osalla porukasta olikin jo kotiinlähdön aika. Toiset jäivät vielä seuraavaan aamuun.

Retki oli jälleen puitteiltaan aivan loistava. Lapset näyttivät nauttivan ja tutustuvan toisiinsa, joten retken voidaan todeta olleen todella onnistunut. Kiitos kaikille mukana olleille ja erityisen lämpimät kiitokset Ailalle ja Jounille!

Lisää retkikuvia löydät Facebook-sivuiltamme.

Kevätretki Nuuksion kansallispuistoon

Luontoretket ovat aina olleet suosituimpia tapahtumiamme. OmaKamu järjesti toiminnassa mukana oleville perheille ja vapaaehtoisille päivän Nuuksion kansallispuistossa lauantaina 28.4. Kevään ailahteleva sää oli puolellamme, kun yli 40 reippailijaa pääsivät nauttimaan metsään pilkahtelevasta auringosta ja miellyttävästä lämpötilasta.

Eräopasopiskelija Juha Laitila järjesti lapsille ja heidän Kamuilleen luontopolun, jonka varrella pysähdyttiin erilaisten puuhien äärelle. Eri pisteissä leikittiin peiliä, seurattiin johtajaa, arvuuteltiin pantomiimein eläimiä ja kerrottiin omista kesän mielipuuhista. Metsässä kiertelyn ohessa ihailtiin Nuuksion ympäröivää luontoa. Lasten vanhemmat kokkailivat samaan aikaan Aarnitulen tulipaikalla herkullista linssikeittoa.

Luontopolun päätteeksi lapset ja aikuiset kohtasivat jälleen. Yhteisen ruokailun jälkeen nautittiin jälkiruokapullat ja nuotiokahvit. Päivän päätteeksi kaikki halukkaat pääsivät vierailemaan Haltian luontokeskukseen ja sen upeisiin näyttelyihin. Erityisesti sisäänryömittävät karhunpesät, linnunpöntöt ja muut osallistavat näyttelyosiot olivat lapsista hauskoja.

Kiitos kaikille retkeen osallistuneille mukavasta päivästä!