Helsingin kevään koulutus päätökseen

Kevään OmaKamu-koulutus päättyi Helsingissä 17.5. Koulutukseen osallistui kahdeksan henkilöä, jotka keskustelivat aktiivisesti tapaamiskerroilla. Uudet Kamut antoivat hyvää palautetta siitä, että koulutuksessa panostettiin toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten kertomusten kautta Kamuna olemisen käytäntöihin ja periaatteisiin seikkaperäisesti. Viimeisellä koulutustapaamisella uusille Kamuille jaettiin todistukset. Loppuhaastattelujen jälkeen heille etsitään PikkuKamut.

Suuret kiitokset koulutuksessa mukana olleille Kamuille ja muille oman panoksensa siihen antaneille vapaaehtoisille!

2016-05-17-19.01.38-copy-1.jpg