Hae Kamua lapsellesi

Onko lapsesi yksinäinen tai kaipaako lapsesi vaihtelua arkeensa? Ovatko omat voimavarasi vanhempana vähissä ja lapsesi kaipaisi lisää luotettavia aikuisia arkeensa?

Lapset kaipaavat ympärilleen turvallisia aikuisia, joilla on aikaa ja voimia olla läsnä ja harrastaa heidän kanssaan erilaisia asioita. Monissa perheissä syntyy kuitenkin tilanteita, joissa lapsella ei syystä tai toisesta ole tarpeeksi kiinteää suhdetta toiseen vanhempaansa. Esimerkiksi avioero, vakava sairastuminen tai vanhemman menehtyminen voivat erottaa lapsen vanhemmastaan. Lisäksi muut lapsen läheiset ihmiset saattavat asua kaukana, eikä heillä ole mahdollisuutta osallistua lapsen arkeen.

Jos lapseltasi luonnostaan puuttuu läheiset aikuissuhteet, aikuinen tukihenkilö eli Kamu voi olla lapsen tärkeä apu. Kamut ovat vapaaehtoisia aikuisia, jotka antavat omaa aikaansa lapsellesi säännöllisesti muutaman kerran kuukaudessa. Kamut voivat auttaa lastasi tutustumaan kodin ulkopuoliseen elämään, erilaisiin harrastuksiin ja myös uusiin ystäviin. Kamun tuki ja uudet ihmissuhteet voivat auttaa lastasi löytämään uusia kiinnostuksen kohteita sekä huomaamaan omat vahvuutensa ja lahjakkuutensa. OmaKamu-toiminta on maksutonta ja se sopii perheille, joissa lapsi kaipaa enemmän aikuisia elämäänsä.

OmaKamu ry kouluttaa jokaisen Kamun vapaaehtoistoimintaan. Koulutukseen hyväksytään haastattelun kautta vain sellaiset henkilöt, joilla on hyvät edellytykset tukihenkilönä toimimiseen. Jokaisesta Kamusta tehdään myös rikostaustaselvitys. OmaKamu ry antaa vapaaehtoisille aikuisille työnohjauksellista tukea ja ohjausta sekä valvoo vapaaehtoisten toimintaa. Lue tarkempi OmaKamu-toiminnan turvallisuussuunnitelma.

Kamu-suhteen aloittaminen

Ota yhteyttä OmaKamu-toiminnanohjaajaan ja kerro lapsesi sekä perheesi tilanteesta, niin sinulle annetaan ohjeet hakemuksen tekemiseksi. OmaKamu-toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 4–14-vuotiaille lapsille, joiden elämänpiirissä on vähän läheisiä ja luotettavia aikuissuhteita.

Hakemuksen perusteella OmaKamu-toiminnanohjaaja valitsee lapselle sopivan Kamun, jonka mielenkiinnon kohteet ja harrastukset sopivat lapsen ja häneen perheensä kanssa yhteen. On myös tärkeää, että Kamun ja perheen toimintatavat sekä muut periaatteet ovat sovitettavissa yhteen.

Kamun löydyttyä järjestetään ensimmäinen tapaaminen, jossa lapsen vanhempi/vanhemmat tutustuvat Kamuun. Ensimmäisessä tapaamisessa on myös mukana OmaKamu-toiminnanohjaaja, jonka johdolla käydään läpi Kamu-suhteeseen liittyvät asiat.

Jos Kamu ja lapsen vanhempi/vanhemmat ovat yksimielisiä Kamu-suhteen aloittamisesta, sovitaan kolmen kuukauden tutustumisajasta, jonka aikana Kamu tapaa lasta säännöllisesti. Jos ensimmäiset kolme kuukautta onnistuvat hyvin, osapuolet voivat sopia Kamu-suhteen jatkamisesta.


Tällä lomakkeella voit lähettää viestin OmaKamun toiminnanohjaajalle. Kerro perheesi tilanteesta sekä lapsesi tuen tarpeesta. Voit myös soittaa toiminnanohjaaja Taneli Saarelle, p. 050 542 8383, tai lähettää sähköpostia osoitteeseen info@omakamu.fi.

Alue *
Miltä alueelta Kamua haetaan?