Ryhdy Kamuksi

 • Kamuna toimiminen on laajentanut näkökulmaani lapsiperheiden arkeen ja yleensä heidän haasteisiinsa elämässä.
  — Birgitta
 • Olen saanut uusia, ihania ihmisiä elämääni ja käynyt sellaisissa paikoissa, joissa en ole ennen käynyt.
  — Saila
 • Ystävyyssiteen muodostuminen PikkuKamuun pienissä erissä on ollut se hienoin juttu.
  — Hannu
 • Toiminta on tuonut elämäniloa ja merkityksellisyyden tunnetta. On tullut puuhattua kaikenlaista mukavaa, jota muuten ei tulisi tehtyä.
  — Ulla

Haluatko käyttää aikaasi iloisesti hyvän asian puolesta? Haluatko uusia kokemuksia? Oletko luotettava ja vastuuntuntoinen?

Lapset tarvitsevat aikaamme

Kamu on aikuinen rinnallakulkija, jonka tukeen lapsi voi luottaa arjen haasteidenkin keskellä. Kamu ja lapsi tapaavat säännöllisesti muutaman kerran kuukaudessa yhteisten harrastusten merkeissä. Tapaamisten myötä lapsi tutustuu kodin ulkopuoliseen elämään ja oppii luottamaan sekä tutustumaan uusiin ihmisiin.

Kamua tarvitaan silloin, kun lapsella ei ole riittävästi aikuissuhteita tai lapsi kokee olevansa yksinäinen. Yleisimmin Kamu-suhde aloitetaan lapsen ollessa 4–14-vuotias.

Kamu-suhteen tavoite on tukea lapsen sosiaalista kehitystä ja kasvua tasapainoiseksi aikuiseksi. Tavallisten ihmisten kyky tukea toista ihmistä on suurempi kuin usein kuvittelemmekaan. Kamu ei ole ammattiauttaja, vaan luotettava aikuinen, joka voi oman esimerkkinsä avulla auttaa lasta oivaltamaan uusia asioita itsestään ja maailmasta sekä huomaamaan omat lahjakkuutensa.

Vapaaehtoistoiminta tekee hyvää

Kamuna saat ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata lapsen kasvutarinaa aikuiseksi. Tulet huomaamaan, kuinka voit itse olla tärkeä tuki lapsen tai nuoren kehityksessä. Tämä vaatii aikaa ja sitoutumista, mutta se on erittäin palkitsevaa. OmaKamu-toiminnan seuraukset on mahdollista nähdä hyvinkin konkreettisesti. Parhaimmassa tapauksessa sinusta tulee lapsen elinikäinen ystävä.

Lapsen kanssa tulet kokeilemaan uusia harrastuksia ja kokemaan uusia asioita. Tukihenkilötoiminta haastaa sinua kehittämään omia sosiaalisia taitojasi uudella tavalla. Liittymällä vapaaehtoiseksi olet osa Kamujen yhteisöä, jolle järjestetään vertaistapaamisia, virkistystapahtumia, lisäkoulutusta, työnohjausta sekä tutustumisia erilaisiin harrastuksiin ja liikuntamuotoihin. Tutkimusten mukaan vapaaehtoisena toimivat ihmiset voivat keskimäärin paremmin kuin ne, jotka eivät vapaaehtoistoimintaa harrasta. Vapaaehtoisuus voi siis vaikuttaa positiivisesti myös omaan hyvinvointiisi.

OmaKamu-koulutus

Jokainen Kamu saa OmaKamu-koulutuksen ennen vapaaehtoistoiminnan aloittamista. OmaKamu-koulutus on maksuton 15 tunnin laajuinen kurssi, jonka aikana käsitellään Kamuna toimisen periaatteita käytännönläheisesti.

Vaikka kurssin sisältö perustuu tutkimustietoon sekä pitkään ammattilliseen kokemukseen lasten ja nuorten kanssa toimimisesta, tapaamiset eivät ole luentoja, vaan asioita opitaan ryhmäkeskustelujen avulla. Kurssitapaamiset ovat rentoja tilaisuuksia, joissa tutustuu kokonaiseen ryhmään upeita ihmisiä.

Seuraava pääkaupunkiseudun koulutuksemme järjestetään alkuvuonna 2019.
 Jos haluat ryhtyä Kamuksi, ota yhteyttä!