Yhteisöjäsenyys

OmaKamu ry:n yhteisöjäseneksi voi liittyä yritys, yhdistys tai muu organisaatio. Liittymällä yhteisöjäseneksi organisaatio tukee lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen tehtävää pitkäjänteistä vapaaehtoistyötä.

Jokaisella yhteisöjäsenellä on yksi ääni OmaKamu ry:n kokouksissa. Yhteisöjäsenet valtuuttavat keskuudestaan edustajan kokouksiin. Yhteisöjäsenmaksun suuruus on 100 euroa/vuosi. 

Liittyäksesi yhteisöjäseneksi ota yhteyttä toiminnanjohtaja Pekka Puukkoon, pekka.puukko@omakamu.fi tai p. 0505438383.